Modern jazz

Jazz jako taniec, który łączy ze sobą balet, modern i akrobatykę, jest pokazem dużych umiejętności fizycznych tancerza.Modern jazz to najnowsza forma jazzu, obecnie najpopularniejsza wśród tancerzy na świecie. Jego podstawą, podobnie jak jazzu, jest technika tańca klasycznego. Styl ten pozwala na wyrażanie emocji poprzez wykorzystanie naturalnych ruchów i możliwości ludzkiego ciała.

Anna Bobrowska

Jest dyplomowaną tancerką tańca klasycznego , współczesnego ,ludowego, historycznego i charakterystycznego.

Więcej

Czas trwania: 60 minut.