Balet

Głównym założeniem programowym zajęć jest przygotowanie muzyczne, psychiczne i fizyczne do nauki tańca. Po ścisłą opieką nauczyciela, dzieci poznają świat muzyki i tańca. Podczas lekcji nasi podopieczni pracują nad płynnością i precyzją wykonywanych ruchów, zręcznością oraz stymulacją naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca tak charakterystycznej dla okresu wczesnego dzieciństwa. Regularne uczestnictwo w lekcjach wpływa korzystnie na koncentrację i samodyscyplinę, poprawne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, rozwój koordynacji ruchowej, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Anna Bobrowska

Jest dyplomowaną tancerką tańca klasycznego , współczesnego ,ludowego, historycznego i charakterystycznego.

Więcej

Dzieci w wieku 4-6 lat.
Czas trwania: 60 minut.